Historiek                 Nu    Werking    Natuurlijk    Toekomst  Sfeerbeelden     Contact    Forum

   

Kooldriespark
Historiek

De Kooldries dankt zijn ontstaan aan de graafwerken van het kanaal Dessel-Schoten in de 19de eeuw. Tijdens het graven werden namenlijk omvangrijke kleilagen ontdekt. Heel wat steenfabrieken probeerden deze “Klei van Rijkevorsel” te exploiteren.
Eén van die steenfabrieken was gevestigd ten noorden van de Kooldries. In de jaren ‘50 moest de fabriek echter haar deuren sluiten omdat de kleilagen in Brecht te dun en ondiep waren. Dat kan je nu nog zien aan de onregelmatige vormen van de kleiputten.
Vervolgens kocht het chemiebedrijf Bayer het ganse gebied. De ondoordringbare kleilagen waren immers heel interessant voor de berging van chemisch afval. De inwoners van Brecht lieten dat echter niet zomaar gebeuren. Ze kwamen op straat om te protesteren en overal in de gemeente werden zwarte vlaggen uitgehangen.
Mede dankzij de inspanningen van De Wielewaal verkocht Bayer het gebied opnieuw aan de steenfabriek. In 1977 kreeg de plaats waar de fabriek stond een bestemming als weekendrecreatiegebied. Het project werd opgezet voor de ontwikkeling van een recreatiezone dat in drie fase werd ingedeeld. Het project is echter na fase één beeindigd.
Voor het kleiputtengebied is een natuurreservaat gecreëerd van 14 hectare en in erfpacht gegeven aan vzw "de Wielewaal" (nu Natuurpunt) voor een periode van 99 jaar.
Fase één bestaat uit honderd kavels van +/- 300m2 waarvan er 50 bebouwd zijn. Vanaf het begin werden deze grotendeels gebruikt als permanente woonst.
Sinds het onstaan wordt door de bewoners in samenspraak met de conservators van het natuurgebied, het nodige gedaan voor een vlotte samenwerking.
Situering:
  Kooldriespark
  Natuurgebied
  Bedrijfsterreinen
  Woongebied (klein veerle)
  Kanaal
 
(rood/grijs gestreept) landelijk wonen