Historiek                 Nu    Werking    Natuurlijk    Toekomst  Sfeerbeelden     Contact    Forum

   Kooldriespark
natuurlijke en beschermende ligging

De ligging van deze zone is ideaal om de aanpalende bedrijfszone af te schermen van het natuurgebied De Kooldries.
De bewoners verkiezen hier te verblijven in harmonie met de natuur. Zo wordt er nadrukkelijk gelet om het natuurgebied te ontzien.
Zo worden alle afvalwaters op kosten van de eigenaars via speciaal aangelegde beddingen verzameld en afgepomp naar het gemeentelijk rioolnet. Op deze wijze blijven alle vijvers en poelen hun natuurlijk biotoop behouden. Voor meer info over het natuurgebied de Kooldries klik hier.
Links : afvoerbedding
rechts : pompput om al het afvalwater naar het gemeentelijk rioolnet af te voeren.