Historiek Nu Werking Natuurlijk Toekomst Sfeerbeelden Contact Forum

Kooldriespark
Werking

Kooldriespark heeft een vrij uniek karakter.
Alle eigenaars hebben naast perceeleigendom ook het nutsgebruik van "gemeenschappelijke delen".
De bestemming en gebruik van deze delen wordt bepaald op de jaarlijkse algemene vergadering. In enige mate kan men hier de vergelijking maken met een eigendom in een appartementsgebouw met gezamelijke gebruiksdelen.
Deze algemene vergadering bestaat uit al de eigenaars die jaarlijks samenkomen om het voorbije jaar te evalueren en besluiten te maken voor het volgend werkjaar.

De basisakte met huishoudelijk reglement kan je hier bekijken.

Zo is er bv. een gemeenschappelijk tuinhuis met compostpark, het nodige materiaal om onderhoudswerken uit te voeren, tal van kleine en grotere percelen voor ontspanning, waaronder een strandje, dat op het ogenblik een beetje overwoekerd is.

Het onderhoud van deze percelen wordt onbaatzuchtig gedaan door vrijwilligers. Eventuele kosten worden gedragen uit de rekening van medeƫigenaars.
Het beheer wordt uitgevoerd door een op de algemene vergadering verkozen beheerraad.
De beheerraad houdt tweemaandelijks overleg om een vlotte werking te bevorderen.
Elk lid van deze raad houdt zich vrijwillig bezig met specifieke taken, zoals het dagelijks nazicht van de afwateringskanalen en pompen, graskantenonderhoud, snoeiwerken, e.d..
Groot algemeen onderhoud van het groen en wegen wordt sinds 2011 uitgegeven aan Weminval vzw.
Zelfs is er een "feestcomitee" dat de evenementen organiseert. (zie verder op de site). Drie compostmeesters beheren elke zaterdag, samen met enkele vrijwilligers het compostpark.
Aan gemeentelijke akties zoals de zwerfvuilophaling wordt elk jaar ook deelgenomen.


Gemeenschappelijk tuinhuis met compostpark.
Het compostpark is een pilootproject van de gemeente Brecht om wijkcomposteren te bevorderen.
bekijk onze laatste opkuiswerken.